(it)

Politica referitoare la protectia datelor cu caracter personal

in cadrul MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L.

 

Informatii despre noua legislatie referitoare la protectia datelor cu caracter personal

Incepand din data de 25 mai 2018 intra in vigoare Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora. Noua legislatie urmareste sa sporeasca nivelul de protectie a datelor personale si sa asigure un cadru transparent prin care cu totii putem avea un mai bun control asupra datelor personale.

In acest sens, va informam cu privire la modaliatatea in care MERIDIANA TRANSFER DE BANI gestioneaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

 

Despre noi

MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. (denumita in continuare „Institutia de plata”) este o institutie de plata romaneasca, cu sediul social in Sibiu, Str. Profesor Victor Lazar nr. 11A, Jud. Sibiu, Romania, cod postal 550410, Tel / Fax: 0269 239 200, inregistrata la Registrul Comertului Sibiu cu nr.: J32/630/2007, Cod de Inregistrare Fiscala: 21522090, autorizata la Banca Nationala a Romaniei cu autorizatia nr. IP-RO-0001/2010 sa presteze servicii de remitere de bani si operatiuni de transfer credit, e-mail: office@meridianatransfer.ro, website: www.meridiana-transfer-de-bani.ro, inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 5781, care colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Consimtamantul privind prelucrarea datelor personale

Pentru fiecare operatiune efectuata prin intermediul Institutiei de plata, va solicitam consimtamantul in vederea prelucrarii datelor personale, in scopurile descrise in cele ce urmeaza.

 

Modalitati de folosire a datelor dumneavoastra personale

Folosim datele dumneavoastra personale strict pentru a va furniza serviciile de plata pe care le solicitati, prin intermediul agentilor sau partenerilor nostri de plata. Furnizarea datelor personale in acest scop nu este obligatorie, dar refuzul de a le transmite conduce la imposibilitatea de a va furniza serviciile noastre, prelucrarea acestor date personale putand fi efectuata fara a fi necesar consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrare.

Ne supunem obligatiilor noastre legale, provenite din reglementari nationale si comunitare (de exemplu reglementari privind: cunoasterea clientelei si prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prevenirea fraudelor), precum si din reglementarile si instructiunile legale emise de catre autoritatile de supraveghere si control (de exemplu Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Ministerul Finantelor, Servicii de Investigare a Fraudelor etc). Furnizarea datelor personale in aceste scopuri este obligatorie si nu este solicitat acordul de prelucrare date in scopul acestor prelucrari.

 

Datele pe care le colectam

Colectam date de la dumneavoastra in procesul de prestare a serviciilor de plata, atunci cand suntenti client si efectuati operatiuni.

 

Situatiile in care colectam date

 1. Pentru a putea efectua operatiuni in calitate de platitor sau beneficiar al unei tranzactii de remitere de bani sau al unei operatiuni de transfer credit, Institutia de plata este obligata sa colecteze si sa prelucreze date personale despre dumneavoastra dupa cum urmeaza: datele cuprinse in actul dumneavoastra de identitate, inclusiv o copie a acestuia; pseudonimul dumneavoastra; data si locul nasterii; domiciliul si, daca este cazul, resedinta; numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica; cetatenia; ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii; functia publica importanta detinuta, daca este cazul; datele de identificare ale beneficiarului real al fondurilor dumneavoastra; sursa fondurilor/veniturilor dumneavoastra.

ATENTIE ! Daca nu doriti sa ne furnizati aceste date, nu va putem furniza serviciile de plata solicitate.

 

 1. Daca sunteti Beneficiarul real al fondurilor unui client al MERIDIANA TRANSFER DE BANI, Institutia de plata este obligata sa colecteze si sa prelucreze date personale despre dumneavoastra dupa cum urmeaza, in masura in care aceste date sunt disponibile: numele si prenumele dumneavoastra; datele specifice actului de identitate daca acesta este disponibil; data si locul nasterii; domiciliul si, daca este cazul, resedinta; numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica; cetatenia; ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii; functia publica importanta detinuta, daca este cazul; sursa fondurilor/veniturilor dumneavoastra. Furnizarea datelor personale in aceste scopuri este obligatorie si nu este necesar consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor in acest scop.

 

 1. Pentru a putea incheia un contract de agent pentru prestarea serviciilor de plata, in numele si pe seama MERIDIANA TRANSFER DE BANI, Institutia de plata este obligata sa colecteze si sa prelucreze date personale despre dumneavoastra dupa cum urmeaza: datele cuprinse in actul de identitate inclusiv o copie a acestuia; pseudonimul dumneavoastra; data si locul nasterii; domiciliul si, daca este cazul, resedinta; numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica; cetatenia; ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii; functia publica importanta detinuta.

  Pentru a putea obtine autorizarea dumneavoastra in calitate de agent de plata si inregistrarea in Registrul institutiilor de plata administrat de Banca Nationala a Romaniei, in plus fata de datele personale mentionate mai sus, Institutia de plata colecteaza si prelucreaza urmatoarele date personale: informatii cu privire la calitatea profesionala si CV; cazierul judiciar.

ATENTIE!Daca nu doriti sa ne furnizati aceste date, nu putem incheia un contract de agent pentru prestarea serviciilor de plata.

 

Alte modalitati de utilizare a datelor personale

Institutia de plata utilizeaza datele dumneavoastra pentru creare de profile si decizii automate.

In conformitate cu prevederile legislatiei in materie de cunoastere a clientelei si de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, precum si de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, Institutia de plata este obligata sa va clasifice din punct de vedere al potentialului risc de spalare de bani. Avem obligatia sa efectuam clasificarea dumneavoastra pe baza de risc, in functie de criterii stabilite prin legislatia comunitara si nationala. Prelucrarea gradului de risc pe baza acestor criterii se realizeaza printr-un proces automat care are ca scop eficientizarea procesului de calcul. Prelucrarea manuala pe baza acestor criterii are acelasi rezultat ca si prelucrarea automata si aceleasi efecte asupra clasificarii dumneavoastra din punct de vedere al potentialului risc de spalare de bani.

 

Modalitati de comunicare a datelor personale catre dumneavoastra

Pentru fiecare operatiune de plata efectuata prin intermediul MERIDIANA TRANSFER DE BANI, va punem la dispozitie informatii despre datele personale, pe suport de hartie, prin intermediul Formularului de expediere / receptie fonduri.

De asemenea, pe parcursul derularii relatiei cu Institutia de plata, puteti receptiona, la cerere, fisa de client cu istricul tranzactiilor pe care le-ati efectuat, pe suport de hartie, la una din locatiile noastre, sau in format electronic prin e-mail.

Mentionam ca utilizarea email-ului pentru primirea fisei de client poate sa nu asigure un grad satisfacator de protectie a confidentialitatii datelor dumneavoastra personale din motive independente de vointa Institutiei de plata.

 

Comunicarea informatiilor cu privire la produsele si serviciile Institutiei de plata

In urma obtinerii consimtamantului dumneavoastra liber exprimat, Institutia de plata poate utiliza datele dumneavoastra de contact (adresa de corespondenta, telefon si email) in scopul informarii dumneavoastra cu privire la produsele si serviciile sale. Aveti dreptul de a va retrage acest consimtamant in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate pe baza consimtamantului dumneavoastra acordat inainte de retragerea acestuia.

 

Utilizarea datelor dumneavoastra de catre Institutia de plata in scopul imbunatatirii produselor si servicilor oferite

Independent de scopul legal/contractual pentru care au fost colectate, in interes legitim, Institutia de plata poate folosi datele furnizate de catre dumneavoastra in scop statistic pentru dezvoltarea de produse si servicii noi. Prelucrarea datelor dumneavoastra personale in interes legitim pentru dezvoltarea afacerii Instituti de plata nu pot si nu vor aduce atingere drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.

 

Catre cine transferam datele dumneavoastra personale?

MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. va pastra confidentialitatea datelor personale colectate despre care v-a informat mai sus si nu le va dezvalui sau transmite nici unei terte parti fara a avea un temei legal/contractual sau fara instiintarea sau acordul dumneavoastra, acolo unde este necesar.

Pentru satisfacerea cerintelor legale sau contractuale agreate cu dumneavoastra, precum si in interes legitim Institutia de plata poate transfera partial sau integral datele dumneavoastra personale catre destinatari, precum:

 1. Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Organele de Investigare si Cercetare Penala la cererea acestora conform legii, precum si altor entitati care pot solicita date personale despre dumneavoastra sau despre operatiunile efectuate de dumneavoastra, indreptatiti de prevederile legale;

 

 1. alte companii cu care Institutia de plata detine relatii contractuale in scopul asigurarii infrastructurii necesare furnizarii serviciilor de plata (agenti de plata, institutii de plata partenere, institutii bancare, dezvoltatori de servicii IT).

Datele prelucrate de catre aceste companii sunt datele aferente operatiunilor efectuate de catre dumneavoastra prin intermediul Institutiei noastre.

 

Perioada de pastrare a datelor personale

MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. este obligata legal sa pastreze datele de identitate si evidentele secundare sau operative si inregistrarile tuturor operatiunilor financiare ce decurg din derularea relatiei de afacere cu dumneavoastra ori a unei tranzactii ocazionale pe o perioada de minimum 5 ani de la inchiderea relatiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzactiei ocazionale, intr-o forma corespunzatoare, inclusiv pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justitie.

In situatia in care dumneavoastra decideti sa incheiati relatiile de afaceri cu Institutia de plata, datele personale care privesc identitatea dumneavoastra colectate in scopul initierii relatiei de afaceri cu Institutia de plata vor fi sterse din evidentele operationale ale Institutiei de plata, dupa perioadele legale de pastrare, expuse mai sus. Restul datelor inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor de plata devin anonime si vor putea fi utilizate de catre Institutia de plata, in interes legitim, inclusiv pentru dezvoltarea produselor si serviciilor Institutiei de plata, conform legii, fara a putea aduce in nici un fel atingere drepturilor si libertatilor dumneavoastra.

Institutia de plata pastreaza, conform specificatiilor regulamentului privind protectia datelor personale, toate documentele colectate in scopul derularii tranzactiilor dumneavoastra, necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In acest sens, un set minim de date cu privire la identitatea dumneavoastra va fi prelucrat de catre Institutia de plata cu scopul unic al respectarii legislatiei in vigoare cu privire la asigurarea evidentei, inventarierii, selectionarii, pastrarii si folosirii documentelor pe care le detine.

 

Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor personale de MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L.

Drepturile dumneavoastra sunt recunoscute de Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, dupa cum urmeaza:

 • Dreptul de acces: aveti dreptul de a obtine de la Institutia de plata o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastra personale, precum si informatii cu privire la modul in care aceste date sunt prelucrate;
 • Dreptul la rectificare: aveti dreptul sa ne cereti si noi sa corectam atunci cand datele dumneavoastra aflate in posesia noastra si prelucrate de catre noi sunt incomplete, inexacte ori s-au modificat de la data colectarii;
 • Dreptul la stergere sau dreptul de a fi uitat: aveti dreptul sa cereti si noi sa stergem datele dumneavoastra personale daca nu mai este necesar pentru noi sa le pastram sau utilizam sau atunci cand doriti sa retrageti consimtamantul pe care dumneavoastra l-ati acordat anterior prelucrarii unor date, daca datele au fost prelucrate ilegal sau daca considerati ca interesul legitim al prelucrari datelor dumneavoastra personale nu este justificat;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa cereti si noi sa restrictionam prelucrarea datelor dumneavoastra atunci cand considerati ca acestea sunt inexacte, considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra nu este legala, doriti sa pastram datele dumneavoastra personale peste perioada de retentie minim necesara Insitutiei de plata, precum si pe perioada exercitarii dreptului dumneavoastra de a va opune prelucrarii atunci cand considerati nejustificat interesul legitim considerat de catre Institutia de plata;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul de a primi datele colectate de noi de la dumneavoastra si prelucrate automat, in urma consimtamantului dumneavoastra sau in urma unor prevederi contractuale, intr-un format structurat usor de utilizat sau sa va transmitem datele catre un alt operator de date personale, daca acest lucru este posibil tehnic;
 • Dreptul la opozitie: aveti dreptul de a va opune prelucrari datelor in temeiul interesului legitim al Institutiei de plata atunci cand considerati ca aceasta prelucrare va aduce prejudicii intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau atunci cand prelucrarea datelor dumneavoastra are drept scop marketingul direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual exclusiv automat: aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata fara interventie umana, inclusiv crearea de profiluri, si care sa produca efecte cu privire la interesele, drepturile si libertatile dumneavoastra. Procesele automate care eficientizeaza prelucrarea unor date rezultate in urma unei decizii bazate exclusiv pe interventie umana nu constituie un proces decizional individual exclusiv automat.

 

Reclamatii

Daca aveti obiectii asupra modului in care folosim datele dumneavoastra sau doriti sa ne cereti sa stergem sau sa restrictionam modul in care noi le folosim, va rugam sa ne contactati.

In cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcate aveti dreptul de a depune o plangere printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa pe adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro).

 

Contact

Ne puteti contacta pentru orice intrebari sau cerinte privind politicile si procedurile noastre de confidentialitate si protectie a datelor personale la urmatoarea adresa:

Strada Profesor Victor Lazar nr. 11A, Sibiu, Judetul Sibiu, Romania, cod postal 550410.

Ne puteti contacta si prin email sau telefon in timpul orelor de program, folosind:

Telefon: 0269239200

Email: office@meridianatransfer.ro

 

Orice modificari la prezentul document vor fi comunicate de catre Institutia de plata, conform prevederilor Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.